thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu cảng Nam Hải Đình Vũ


HPG-08-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

      Căn cứ văn bản số 09/CV ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu cảng Nam Hải Đình Vũ.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu cảng Nam Hải – Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm:  

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

 20°49'50.3"

 106°47'11.3"

20°49'46.7"

106°47'18.1"

NV2

 20°49'56.4"

 106°47'15.7"

20°49'52.8"

106°47'22.5"

NV3

 20°50'02.4"

 106°47'05.4"

20°49'58.8"

106°47'12.2"

NV4

 20°50'00.9"

 106°47'00.0"

20°49'57.4"

106°47'06.8"

NV5

 20°49'58.5"

 106°46'58.3"

20°49'54.9"

106°47'05.0"

 

         - Thời gian thi công: Poton HP 3046, SG 2501, sà lan HP 3103, HP 2866, và sà lan HP 4412 hoạt động thi công từ ngày 07/01/2018 đến ngày 27/02/2018.

         - Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

Ghi chú

1

HP-3046

Ponton

 

2

SG-2501

Ponton

 

3

HP-3103

Sà lan

 

4

HP-2866

Sà lan

 

5

HP-4412

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website