thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vũng quay tàu cảng dầu khí Hải Linh Hải Phòng


HPG-09-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

     

      Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 11/CV ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Nam; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 141/CVHHHP-PC ngày 19/01/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vũng quay tàu cảng dầu khí Hải Linh được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°49'39.8"

 106°48'02.1"

 20°49'36.2"

 106°48'08.9"

NV2

 20°49'35.6"

 106°48'01.3"

 20°49'32.1"

 106°48'08.0"

NV3

 20°49'35.4"

 106°48'05.7"

 20°49'31.9"

 106°48'12.4"

NV4

 20°49'39.1"

 106°48'05.6"

 20°49'35.6"

 106°48'12.4"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 28/2/2018

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên

Chủng loại

1

HP  3465

Ponton

2

HP 1956

Sà lan

3

HP 2096

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website