thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và biên luồng vào cảng Đoạn Xá


HPG-16-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

      Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 18/CV ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam về việc đề nghị thông báo hàng hải khu vực hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến và biên luồng vào cảng Đoạn Xá;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và biên luồng vào cảng Đoạn Xá được giới hạn bởi các điểm:  

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'10.6"

106°43'01.2"

 20°52'07.0"

 106°43'07.9"

B

20°52'11.9"

106°43'02.7"

 20°52'08.3"

 106°43'09.5"

C

20°52'17.0"

106°42'57.9"

 20°52'13.4"

 106°43'04.6"

D

20°52'15.7"

106°42'56.3"

 20°52'12.1"

 106°43'03.1"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 01/02/2018 đến ngày 01/03/2018.

         - Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

Ghi chú

1

HP-3464

Ponton

 

2

HP-4042

Sà lan

 

3

HP-4498

Sà lan

 

4

HP-2604

Sà lan

 

5

HP-1048

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website