thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Khu quay trở tàu và sửa xén biên luồng vào cảng Viconship - Hải Phòng


HPG-14-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 11/CV ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Nam; Văn bản chập thuận gia hạn phương tiện hoạt động thi công số 144/CVHHHP-PC ngày 20/01/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Khu quay trở tàu và sửa xén biên luồng vào cảng Viconship được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'59.6"

 106°43'13.4"

 20°51'56.0"

 106°43'20.2"

B

 20°51'52.4"

 106°43'21.7"

 20°51'48.8"

 106°43'28.5"

C

 20°51'57.3"

 106°43'26.6"

 20°51'53.7"

 106°43'33.3"

D

 20°52'00.9"

 106°43'22.3"

 20°51'57.3"

 106°43'29.1"

E

 20°52'01.4"

 106°43'22.1"

 20°51'57.8"

 106°43'28.9"

F

 20°52'04.2"

 106°43'18.8"

 20°52'00.6"

 106°43'25.6"

G

 20°52'04.0"

 106°43'15.7"

 20°52'00.5"

 106°43'22.5"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 28/2/2018

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên

Chủng loại

1

HP  3783

Ponton máy đào gầu dây

2

HP 4205

Sà lan

3

HP 3105

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website