thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Transvina


HPG-156-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 26.11/CNTRVN-HP ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao tại Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 2178/CVHHHP-PC ngày 24/11/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Transvina được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'10.3"

106°43'01.5"

20°52'06.7"

106°43'08.3"

B

20°52'10.9"

106°43'02.1"

20°52'07.3"

106°43'08.9"

C

20°52'07.4"

106°43'05.8"

20°52'03.9"

106°43'12.6"

D

20°52'06.9"

106°43'05.2"

20°52'03.3"

106°43'12.0"

 

- Thời gian thi công: Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 23/12/2018

- Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP  3464

Ponton

2

HP 3472

Sà lan

3

HP 3006

4

HN 5156

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website