thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Vũ


HPG-156-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

         Căn cứ văn bản số 3197/CHP –KT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng; Văn bản gia hạn và cấp phép bổ sung phương tiện hoạt động thi công số 2177/CVHHHP-PC ngày 23/11/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Vũ được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'29.7"

106°46'13.4"

20°50'26.1"

106°46'20.2"

B

20°50'33.4"

106°46'16.3"

20°50'29.8"

106°46'23.1"

C

20°50'15.7"

106°46'45.0"

20°50'12.1"

106°46'51.7"

E

20°50'10.5"

106°46'40.9"

20°50'06.9"

106°46'47.6"

 

- Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

1

HP  4738

Ponton

Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 20/01/2019

2

HP 3967

3

HP 3841

Sà lan

Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 20/12/2019

4

HP 4076

Sà lan

Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/12/2019

5

HP 3843

6

HP 3844

7

HP 4075

8

HP 5156

Tàu hút

Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 20/01/2019

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website