thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Vũ


HPG-151-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

         Căn cứ văn bản số 2803/CV –CC ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng; Văn bản chập thuận phương tiện hoạt động thi công số 1976/CVHHHP-PC ngày 19/10/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Vũ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'29.7"

106°46'13.4"

20°50'26.1"

106°46'20.2"

B

20°50'33.4"

106°46'16.3"

20°50'29.8"

106°46'23.1"

C

20°50'15.7"

106°46'45.0"

20°50'12.1"

106°46'51.7"

E

20°50'10.5"

106°46'40.9"

20°50'06.9"

106°46'47.6"

 

- Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 02/11/2018 đến ngày 20/11/2018

- Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  4738

Ponton

2

HP 3967

3

HP 4076

 

Sà lan

 

 

4

HP 3841

5

HP 3843

6

HN 1518

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website