thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng gas Đài Hải


HPG-14-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

         Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 21/Adm ngày 28/02/2019 và văn bản số 22/Adm ngày 05/3/2019 của Công ty TNHH dầu khí Đài Hải; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 299/CVHHHP-PC ngày 26/2/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng gas Đài Hải được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°52'34.9"

 106°42'27.7"

20°52'31.3"

106°42'34.5"

B

 20°52'36.3"

 106°42'28.6"

20°52'32.7"

106°42'35.3"

C

 20°52'38.5"

 106°42'23.7"

20°52'34.9"

106°42'30.5"

D

 20°52'37.0"

 106°42'23.0"

20°52'33.4"

106°42'29.7"

 

        - Thời gian thi công: Từ ngày 06/3/2019 đến ngày 22/3/2019.

        - Phương tiện tham gia thi công: Tàu hút phun HP 1048.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website