thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ


HPG-11-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 49/CV-PTSCĐV ngày 17/01/2020 của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 82/CVHHHP-PC ngày 17/01/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

        1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'37.9"

106°46'01.6"

20°50'34.3"

106°46'08.3"

NV2

20°50'42.7"

106°45'54.6"

20°50'39.2"

106°46'01.4"

NV3

20°50'43.5"

106°45'55.3"

20°50'39.9"

106°46'02.0"

NV4

20°50'38.6"

106°46'02.2"

20°50'35.1"

106°46'09.0"

 

         2. Thời gian thi công: Từ ngày 21/01/2020 đến ngày 17/02/2020

         3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  4619

Tàu hút

2

HP 4187

Tàu hút

3

HP 4434

4

HP 2863

Tàu bùn

5

HP 4174

6

HP 3382

Ponton

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website