thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo khu nước trước bến cảng Vật Cách


HPG-133-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

       

      Căn cứ văn bản số 271/VC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 2035/CVHHHP-PC ngày 26/11/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Vật Cách như sau:

        1. Khu vực thi công

        - Khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Vật Cách được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°53'38.9"

 106°37'00.1"

 20°53'35.3"

 106°37'06.9"

B

 20°53'38.8"

 106°37'01.0"

 20°53'35.2"

 106°37'07.8"

C

 20°53'24.9"

 106°36'59.3"

 20°53'21.3"

 106°37'06.1"

D

 20°53'25.6"

 106°36'58.4"

 20°53'22.0"

 106°37'05.2"

 

                - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 20°52'55.4"

 106°37'36.4"

 20°52'51.8"

 106°37'43.1"

2

 20°52'56.7"

 106°37'36.6"

 20°52'53.1"

 106°37'43.4"

3

 20°52'57.5"

 106°37'32.6"

 20°52'53.9"

 106°37'39.4"

4

 20°52'56.2"

 106°37'32.3"

 20°52'52.6"

 106°37'39.1"

 

         2. Thời gian thi công: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 26/12/2019.

          3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

HP-3738

Ponton

2

Hp-3309

Sà lan

3

HP-5156

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website