thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khoang thông thuyền và chiều cao tĩnh không thông thuyền khu vực thi công cầu Hoàng Văn Thụ đoạn qua luồng Sông Cấm


HPG-146-2018

Vùng biển                  : Hải Phòng

Tên luồng                   : Hải Phòng

Tên đoạn luồng          : Sông Cấm

     Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 328/BQLPTĐT-DA ngày 22/10/2018 của Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị về việc thay đổi kích thước khoang thông thuyền qua khu vực thi công công trình cầu Hoàng Văn Thụ;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khoang thông thuyền và chiều cao tĩnh không thông thuyền khu vực thi công cầu Hoàng Văn Thụ đoạn qua luồng Sông Cấm như sau:

     - Khoang thông thuyền có chiều rộng 80m được giới hạn bởi các trụ cầu phía biên trái và biên phải luồng Sông Cấm.

     - Chiều cao tĩnh không thông thuyền:

     +25,3 (dương hai mươi năm mét ba) tính đến mực nước số “0” hải đồ;

     +19m (dương mười chín mét) tính đến mực nước lớn nhất +6,3m.

    - Thời gian: Khoang thông thuyền và chiều cao tĩnh không thông thuyền trên duy trì từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/01/2019.

Thông báo hàng hải số 303/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/10/2018 không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn luồng Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng khi đi qua khu vực thi công cầu Hoàng Văn Thụ căn cứ tuyến luồng, mực nước thủy triều và tĩnh không đã được thông báo nêu trên để hành hải./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

             Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008

Bản dấu đỏLiên kết website