thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động thi công nạo vét duy tu đoạn Lạch Huyện thuộc gói thầu số 7 công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019


HPG - 104 - 2019

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng          : Hải Phòng

Đoạn luồng        : Lạch Huyện

    Căn cứ văn bản số 1787/CVHHHP-PC  ngày 18/10/2019  về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 - gói thầu số 7 đoạn Lạch Huyện của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng - gói thầu số 7 đoạn Lạch Huyện như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng:

Từ lý trình km5+600 đến km22+200 (từ cặp phao 5,6 đến hạ lưu P29 khoảng 200m).         

2. Thời gian thi công dự kiến:

          Từ ngày 18/10/2019 đến 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HC-55

Tàu chở chất nạo vét

 

2

HC-56

nt

 

3

Mạnh Thắng 02

nt

 

4

HP-3696

Tàu kéo

 

5

Đà Nẵng 01

Tàu đặt cẩu

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website