thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hệ thống cọc bảo vệ quanh chỉ giới Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)


HPG-133-2020

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Nam Triệu

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 06.2020/ĐĐN-TĐ ngày 16/11/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ; Quyết định số 1708/QĐ-CVHHHP ngày 01/10/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công đóng cọc và vận hành hệ thống cọc bảo vệ quanh chỉ giới Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hệ thống cọc bảo vệ quanh chỉ giới Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) như sau:

- Vị trí: Hệ thống cọc gồm 36 cọc nằm phía bên trái đoạn Nam Triệu đoạn từ ngang phao số 13 đến khu vực hạ lưu cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

- Tọa độ địa lý: Khoảng cách giữa các cọc từ khoảng 145m đến 200m, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

STT

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°48'22.4"

 106°49'40.9"

 20°48'18.8"

 106°49'47.7"

2

 20°47'18.4"

 106°49'59.3"

 20°47'14.8"

 106°50'06.1"

3

 20°46'59.4"

 106°49'57.1"

 20°46'55.8"

 106°50'03.9"

4

 20°46'46.3"

 106°49'36.5"

 20°46'42.7"

 106°49'43.3"

5

 20°46'43.8"

 106°48'01.8"

 20°46'40.2"

 106°48'08.6"

* Đặc tính nhận dạng:

- Hình dáng: Cọc hình trụ, đường kính 0,3m;

- Cao độ đỉnh cọc: +6,0m (so với số “0” hải đồ);

- Đầu mỗi cọc được sơn đỏ - trắng;

- Ban đêm có đèn chiếu sáng, ánh sáng màu trắng.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công được giới hạn bởi hệ thống cọc nói trên./.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website