thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về di dời tàu HD 0665 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng


HPG -100- 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

 

      Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu HD 0665 bị đắm;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu HD 0665 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°46'39.9"

106°51'50.4"

20°46'36.3"

106°51'57.2"

 

   đã được di dời.

      - Thông báo hàng hải số 188 (P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày  03/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website