thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về công trình cầu Đình Vũ – Cát Hải vượt qua đoạn luồng Nam Triệu – luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-103-2017

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Nam Triệu

         Căn cứ văn bản đề nghị số 390/PID3 ngày 26/9/2017 của Ban quản lý dự án 2 về việc công bố thông báo hàng hải về khổ thông thuyền cầu Đình Vũ – Cát Hải thuộc Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo công trình cầu Đình Vũ – Cát Hải vượt qua đoạn luồng Nam Triệu – luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

Trụ P76

 20°48'28.2"

 106°50'13.1"

 20°48'24.6"

 106°50'19.9"

Trụ P77

 20°48'28.3"

 106°50'18.3"

 20°48'24.7"

 106°50'25.1"

Trụ P78

 20°48'28.5"

 106°50'23.5"

 20°48'24.9"

 106°50'30.2"

- Khoang thông thuyền giữa trụ cầu P76 và P77:

          + Chiều cao: 12.0m, tính đến mực nước thông thuyền +5.9m – Hệ cao độ hải đồ.

          + Chiều rộng: 100m.

- Khoang thông thuyền giữa trụ cầu P77 và P78:

          + Chiều cao: 12.0m, tính đến mực nước thông thuyền +5.9m – Hệ cao độ hải đồ.

          + Chiều rộng: 100m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn luồng hàng hải Nam Triệu khi đi qua khu vực cầu Đình Vũ – Cát Hải căn cứ mực nước thủy triều và tĩnh không thông thuyền nêu trên để hành hải an toàn.

Bản dấu đỏLiên kết website