thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Phú Thọ 2058 đắm khu vực hạ lưu phao 81 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-89-2017

Vùng biển

: Hải Phòng

Luồng

: Hải Phòng

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc phát hiện chướng ngại vật là tàu Phú Thọ 2058 đắm khu vực hạ lưu phao 81 luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Phú Thọ 2058 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°52'58,2"

106°38'02,1"

20°52'54,6"

106°38'08,9"

Lái

20°52'57,5"

106°38'03,7"

20°52'53,9"

106°38'10,5"

 

        - Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng hàng hải, cách phao 81 khoảng 630m về phía hạ lưu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng hàng hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới và tuân thủ sự điều tiết của cơ quan chức năng ngoài hiện trường khi đi qua khu vực tàu đắm nêu trên.

Bản dấu đỏLiên kết website