thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu NĐ1816 bị đắm trên đoạn Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-03-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Lạch Huyện

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tàu NĐ1816 bị đắm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 15 trên đoạn luồng Lạch Huyện.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu NĐ1816 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°47'35.6"

106°54'54.7"

20°47'32.0"

106°55'01.5"

Lái

20°47'34.6"

106°54'56.9"

20°47'31.0"

106°55'03.7"

 

- Vị trí tàu đắm nằm trong luồng hàng hải, tại khu vực giữa phao báo hiệu số 15 và 15B trên đoạn luồng Lạch Huyện, cách phao báo hiệu số 15 về phía thượng lưu khoảng 900m;

        - Điểm cạn nhất tại khu vực tàu đắm là -5,3m tính đến mực nước số “0” Hải đồ.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên. Tuân thủ theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng tại khu vực tàu bị đắm.

Bản dấu đỏLiên kết website