thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HP90099TS tại khu vực đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG - 68 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Luồng

: Hải Phòng

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tàu HP90099TS đắm tại khu vực đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HP90099TS đắm tại vị trí gần đúng có tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°44'10.1"

106°57'32.2"

20°44'06.5"

106°57'39.0"

 

- Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên phải đoạn luồng Lạch Huyện khu vực giữa phao 11 và 13 khoảng 60m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website