thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm tại vùng biển Hải Phòng


HPG-33-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi tàu

20°43'30.6"

106°58'25.7"

20°43'27.0"

106°58'32.5"

Lái tàu

20°43'30.9"

106°58'23.9"

20°43'27.3"

106°58'30.7"

 

 - Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng hàng hải Lạch Huyện, cách biên phải luồng khoảng 560m và cách phao báo hiệu số 9 luồng Lạch Huyện khoảng 700m về phía Đông Bắc;

- Điểm nhô lên cao nhất tại khu vực cabin của tàu đắm có cao độ +3,0m (dương ba mét) so với số “0 hải đồ”;

- Thông báo hàng hải này thay thế Thông báo hàng hải số 105(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/ 4/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50007, VN4N0007;

Bản dấu đỏLiên kết website