thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng


HPG -72- 2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

 

 

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sà lan bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Phà Rừng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°56'50.7"

106°45'11.3"

20°56'47.1"

106°45'18.1"

Lái

20°56'50.7"

106°45'09.7"

20°56'47.1"

106°45'16.5"

      - Vị trí sà lan đắm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên luồng trái khoảng 10m và nằm về phía hạ lưu phao báo hiệu số 22 khoảng 500m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng tăng cường cảnh giới, tuân thủ theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực sà lan đắm nói trên.Liên kết website