thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là đò sắt bị đắm tại khu vực hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng


HPG - 157 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc đò sắt bị đắm tại luồng hàng hải Phà Rừng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là đò sắt bị đắm tại hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'01.2"

106°45'57.1"

20°55'57.6"

106°46'03.9"

 

 Vị trí đò sắt bị đắm nằm ở phía bên trái luồng hàng hải Phà Rừng, cách biên trái luồng hàng hải Phà Rừng khoảng 90m, cách phao 16 khoảng 520m về phía hạ lưu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực đò sắt đắm nói trên. 

Bản dấu đỏLiên kết website