thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm là tàu Việt Thuận 68 bị đắm


HPG - 24 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khảo sát, rà quét khu vực tàu Việt Thuận 68 bị đắm; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm là tàu Việt Thuận 68 bị đắm tại vùng biển Hải Phòng như sau:

- Vị trí tàu Việt Thuận 68 bị đắm cách Đèn Long Châu khoảng 13 hải lý theo hướng Nam Tây Nam.

- Điểm cạn nhất tại khu vực tàu đắm là -11,1m tính đến mực nước số “0 Hải đồ.

- Tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°25'53.3"

107°02'56.6"

20°25'49.7"

107°03'03.3"

Lái

20°25'51.6"

107°02'58.8"

20°25'48.0"

107°03'05.6"

Điểm cạn nhất

20°25'51.8"

107°02'58.5"

20°25'48.2"

107°03'05.2"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số: 50(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06 tháng 3 năm 2018.

Bản dấu đỏLiên kết website