thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật nguy hiểm là tàu Hoàng Thịnh 68 bị đắm tại Vịnh Bắc Bộ


Vùng biển

: Vịnh Bắc Bộ

Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 06.20122018/ĐĐN ngày 20/12/2018 của Công ty TNHH TMDV Vận tải XNK Hoàng Thịnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm là tàu Hoàng Thịnh 68 bị đắm tại Vịnh Bắc Bộ tại vị trí có tọa độ:

Vị trí

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi tàu

20°12'58.9"

107°06'48.1"

20°12'55.3"

107°06'54.9"

Tâm tàu

20°12'59.4"

107°06'46.9"

20°12'55.8"

107°06'53.7"

Lái tàu

20°12'59.9"

107°06'45.8"

20°12'56.3"

107°06'52.6"

 

 - Điểm nhô lên cao nhất của tàu đắm có độ sâu -18,6m (âm mười tám mét sáu) so với số “0 hải đồ”.

  Thông báo hàng hải số 287(T)/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/9/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website