thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu Việt Thuận 68 bị đắm tại vùng biển Hải Phòng


HPG-20-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

     

        Căn cứ công văn số 397/CVHHHP-ATANHH ngày 06/3/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc tàu Việt Thuận 68 bị chìm;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Việt Thuận 68 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°25'51.5"

107°02'51.7"

20°25'47.9"

107°02'58.5"

        Vị trí tàu đắm cách phao số 0 đoạn luồng Lạch Huyện về phía Nam khoảng 15,7 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website