thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu TB0289 bị đắm tại vùng biển Hải Phòng


HPG-79-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

     

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về vị trí tàu đắm TB0289;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu TB0289 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

 20°56'44.2"

 106°45'53.0"

 20°56'40.6"

 106°45'59.7"

Lái

 20°56'41.7"

 106°45'52.2"

 20°56'38.1"

 106°45'58.9"

 

- Vị trí tàu đắm nằm trong luồng (cách biên trái luồng khoảng 15m), cách phao báo hiệu số 20 luồng Phà Rừng khoảng 144m về phía Đông và cách phao báo hiệu 18 khoảng 182m về phía Tây Bắc;

- Điểm nhô cao nhất của tàu đắm có cao độ khoảng +2,8m (dương hai mét tám) so với số '0' hải đồ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

                                                          Hải đồ ảnh hưởng: VN40001, VN300002, VN50008, VN4N0008.

Bản dấu đỏLiên kết website