thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu bị đắm tại vùng biển Hải Phòng


HPG-31-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

     

        Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°43'29.5"

 106°58'23.4"

 20°43'25.9"

 106°58'30.2"

 

- Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng hàng hải Lạch Huyện, cách biên phải luồng khoảng 500m và cách phao báo hiệu số 9 luồng Lạch Huyện khoảng 600m về phía Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn;

                  -  Hải đồ cần cập nhật: VN40001, V3000002, VN50007, VN4N0007.

Bản dấu đỏLiên kết website