thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Tạm ngừng hoạt động phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-98-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: H16

 Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'39.3"

106°58'23.5"

20°42'35.7"

106°58'30.3"

 

         Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao H16 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/7/2018.

 Ghi chú:

- Hải đồ ảnh hưởng VN50007, VN4N0007.Liên kết website