thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Tạm ngừng hoạt động đăng tiêu SC5 đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-33-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Tên báo hiệu

: Đăng tiêu SC5

         Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°52'42.1"

106°41'57.6"

 20°52'38.5"

 106°42'04.3"

 

         Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sự cố đâm va đăng tiêu SC5 trên đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu SC5 trên đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 09/4/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website