thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc điều chỉnh tuyến luồng, thay đổi vị trí và đặc tính phao báo hiệu đoạn luồng Lạch Huyện - Luồng hàng hải Hải Phòng phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-35-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: 17, 22

          Căn cứ văn bản số 381/BQLDAHH-ĐHDA1 ngày 11/4/2018 của Ban Quản lý dự án hàng hải về việc đề nghị ra thông báo hàng hải cho tuyến luồng mới sau khi tiến hành chuyển luồng bước 1 luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

          Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc hoàn thành công tác điều chỉnh vị trí, thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải; Bình đồ độ sâu, bình đồ rà quét đoạn luồng Lạch Huyện từ cặp phao số 15B, 20 đến cặp phao số 19, 24, báo cáo khảo sát xác định chiều cao tĩnh không đường dây điện cắt ngang qua luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 10 tháng 4 năm 2018;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Điều chỉnh tuyến luồng từ cặp phao 15B, 20 đến cặp phao 19, 24 đoạn luồng Lạch Huyện:

1.1. Hướng tuyến luồng:

- Đoạn từ cặp phao 15B, 20 đến cặp phao 19, 24 có hướng tuyến như sau:

- Đoạn từ cặp phao 15B, 20 đến phao 17 có hướng tuyến: 323°59' - 143°59';

- Đoạn từ phao 17 đến cặp phao 19, 24 có hướng tuyến: 328°09' - 148°09'.

1.2. Độ sâu luồng:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

2. Điều chỉnh vị trí và đặc tính phao báo hiệu 17, 22:

- Phao báo hiệu số 17 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17

20°48'24.2"

106°54'22.6"

20°48'20.6"

106°54'29.4"

 

- Các đặc tính khác của phao báo hiệu số 17 không thay đổi.

- Phao báo hiệu số 22 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

22

 20°48'29.3"

 106°54'14.6"

 20°48'25.7"

 106°54'21.4"

 

- Đặc tính phao báo hiệu số 22 được thay đổi như sau:

             + Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu; 

            + Màu sắc: Màu đỏ;

            + Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3 giây;

            + Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

3. Chiều cao tĩnh không đường dây điện cao thế 35kV cắt ngang đoạn luồng Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng:

- Vị trí: Cắt ngang đoạn luồng tại khu vực cặp phao 17, 22;

- Tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Điểm đầu đường dây (điểm 1)

20°48'20.4"

106°54'11.0"

20°48'16.8"

106°54'17.7"

Điểm cuối đường dây (điểm 11)

20°48'33.4"

106°54'48.1"

20°48'29.8"

106°54'54.9"

- Chiều cao tĩnh không tính đến mực nước lớn nhất (+ 5,44m so với "số 0 hải đồ") như sau (có sơ đồ kèm theo):

          + Điểm thấp nhất ở giữa, nằm ngoài luồng hàng hải (điểm 6): + 42,9m;

          + Điểm giao cắt với biên phải luồng hàng hải (điểm BP1)     : + 50,8m;

          + Điểm giao cắt với biên trái luồng hàng hải (điểm BT1)       : + 59,5m;

          + Điểm giao cắt với tim luồng hàng hải (điểm T1)                 : + 54,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn luồng Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng được chỉ dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải. Khi đi qua khu vực đường dây điện cao thế cần xác định chiều cao phương tiện phù hợp với chiều cao tĩnh không và khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định./.

Bản dấu đỏLiên kết website