thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu số 1, 2 cảng Đình Vũ


HPG-30-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 77/CV-CĐV ngày 11/4/2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu số 1, 2 cảng Đình Vũ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu số 1, 2 cảng Đình Vũ (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

  1. Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'37.8"

 106°46'01.6"

 20°50'34.2"

 106°46'08.4"

G

 20°50'38.6"

 106°46'02.2"

 20°50'35.0"

 106°46'09.0"

K

 20°50'30.4"

 106°46'14.1"

 20°50'26.8"

 106°46'20.9"

D

 20°50'29.6"

 106°46'13.5"

 20°50'26.0"

 106°46'20.2"

         Độ sâu đạt: -8,7m (âm tám mét bảy).

       2. Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

G

 20°50'38.6"

 106°46'02.2"

 20°50'35.0"

 106°46'09.0"

H

 20°50'39.9"

 106°46'03.3"

 20°50'36.3"

 106°46'10.1"

I

 20°50'31.7"

 106°46'15.1"

 20°50'28.1"

 106°46'21.9"

K

 20°50'30.4"

 106°46'14.1"

 20°50'26.8"

 106°46'20.9"

         Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website