thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Hải Đăng


HPG-30-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 121/CTGN-HC ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH CITYGAS miền Bắc về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hải Đăng - Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Hải Đăng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'07.6"

106°43'05.7"

20°52'04.0"

106°43'12.5"

B

20°52'04.0"

106°43'09.7"

20°52'00.4"

106°43'16.4"

C

20°52'04.0"

106°43'08.3"

20°52'00.4"

106°43'15.1"

D

20°52'06.4"

106°43'05.7"

20°52'02.8"

106°43'12.5"

          Độ sâu đạt: -2,9m (âm hai mét chín).

Bản dấu đỏLiên kết website