thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 và vùng quay tàu cảng Viconship


HPG - 50- 2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 225/GP-2019 ngày 22/5/2019 của Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến số 1, 2 và vùng quay tàu cảng Viconship; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 và vùng quay tàu cảng Viconship (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

  1. Vùng nước trước bến số 1

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'59.6"

 106°43'13.3"

 20°51'56.0"

 106°43'20.1"

B

 20°52'00.7"

 106°43'13.6"

 20°51'57.1"

 106°43'20.3"

C

 20°51'56.0"

 106°43'19.1"

 20°51'52.5"

 106°43'25.8"

D

 20°51'55.7"

 106°43'17.9"

 20°51'52.1"

 106°43'24.7"

         Độ sâu đạt -7,9m (âm bảy mét chín).

  1. Vùng nước trước bến số 2

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°51'55.9"

 106°43'17.7"

 20°51'52.3"

 106°43'24.5"

F

 20°51'53.3"

 106°43'20.8"

 20°51'49.7"

 106°43'27.5"

G

 20°51'53.9"

 106°43'22.7"

 20°51'50.3"

 106°43'29.4"

H

 20°51'57.7"

 106°43'18.1"

 20°51'54.1"

 106°43'24.9"

         Độ sâu đạt -7,8m (âm bảy mét tám).

  1. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 220m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°52'00.4"

106°43'18.1"

20°51'56.8"

106°43'24.9"

 

Độ sâu đạt: -6,4m (âm sáu mét tư).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website