thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến 1&2 cảng Đình Vũ


HPG-125-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

            Căn cứ văn bản số 329/CV-CĐV ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước bến số 1&2 cảng Đình Vũ; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 1&2 cảng Đình Vũ do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc thực hiện ngày 04/12/2017 và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 1&2 cảng Đình Vũ như sau:

Trong phạm vi vùng nước đậu tàu trước bến số 1&2 cảng Đình Vũ chiều dài dọc theo mép bến khoảng 425m; chiều rộng khoảng 58m, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'37.8"

 106°46'01.6"

 20°50'34.2"

 106°46'08.4"

B

 20°50'40.5"

 106°46'01.2"

 20°50'36.9"

 106°46'08.0"

C

 20°50'30.0"

 106°46'16.3"

 20°50'26.4"

 106°46'23.0"

D

 20°50'29.6"

 106°46'13.5"

 20°50'26.0"

 106°46'20.2"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

Bản dấu đỏLiên kết website