thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng LPG – Hải Phòng


HPG-106-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 21/CV-LPG ngày 06/10/2017 của Công ty TNHH khí hóa lỏng Thăng Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng nhập LPG – Hải Phòng; Bình đồ khảo sát độ sâu vùng nước trước cảng và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng nhập LPG – Hải Phòng như sau: Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

KN-01

20°52'50.2"

106°38'44.8"

20°52'46.6"

106°38'51.6"

KN-02

20°52'51.8"

106°38'41.8"

20°52'48.2"

106°38'48.6"

KN-03

20°52'51.8"

106°38'51.9"

20°52'48.2"

106°38'58.7"

KN-04

20°52'50.2"

106°38'48.9"

20°52'46.6"

106°38'55.7"

         Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -3,3m (âm ba mét ba).

Bản dấu đỏLiên kết website