thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc thiết lập mới đăng tiêu báo hiệu hàng hải W1, W4, W5, W9 trên luồng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh


HTH - 02 - 2017

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Luồng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh

Tên báo hiệu          : Đăng tiêu W1, W4, W5, W9

        Căn cứ văn bản số 1701006/CV-FHS ngày 11/01/2017 của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải các báo hiệu W1, W4, W5, W9 trên luồng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.    

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới các báo hiệu W1, W4, W5, W9 trên luồng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh với các đặc tính như sau:

1. Đăng tiêu W1:

- Vị trí: Nằm ở đầu đê chắn sóng phía Đông bên trong, phía bên phải luồng

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°04'46.2"

106°26'43.2"

18°04'42.6"

106°26'49.9"

- Tác dụng                 : Báo hiệu đầu đê chắn sóng phía Đông bên trong;

- Hình dạng               : Hình cột trụ;

- Màu sắc                   : Toàn thân màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh          : Một hình trụ mầu đỏ;

- Đặc tính ánh sáng   : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây:

- Phạm vi chiếu sáng  : 360°

- Chiều cao toàn bộ   : 20,5 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình      : 13,0 m tính đến móng công trình;

- Chiều cao tâm sáng : 19,65 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 9,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển

T  = 0.74

2. Đăng tiêu W4:

- Vị trí: Nằm ở đầu đê chắn sóng phía Bắc bên trong, phía bên phải luồng

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°03'53.1"

106°26'27.6"

18°03'49.5"

106°26'34.3"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu đầu đê chắn sóng phía Bắc bên trong;

- Hình dạng               : Hình cột trụ;

- Màu sắc                   : Toàn thân màu xanh;

- Dấu hiệu đỉnh          : Một hình nón mầu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Đặc tính ánh sáng   : Ánh sáng xanh, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây:

- Phạm vi chiếu sáng  : 360°

- Chiều cao toàn bộ   : 13,0 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình      : 9,5 m tính đến móng công trình;

- Chiều cao tâm sáng : 12,0 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 9,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển

T = 0.74

3. Đèn báo hiệu đầu cầu cảng W5:

- Vị trí: Nằm ở đầu bến W5

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°03'32.1"

106°26'15.5"

18°03'28.5"

106°26'22.2"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình phía Đông của báo hiệu ;

- Hình dạng               : Hình cột trụ;

- Màu sắc                   : Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao tiêu ;

- Dấu hiệu đỉnh          : Hai hình nón mầu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

- Đặc tính ánh sáng   : Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3 chu kỳ 10,0 giây:

- Phạm vi chiếu sáng  : 360°

- Chiều cao toàn bộ   : 13,0 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình      : 9,5 m tính đến móng công trình;

- Chiều cao tâm sáng : 12,0 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 9,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển

T = 0.74

4. Đèn báo hiệu đầu đê W9:

- Vị trí: Nằm ở đầu đê chắn sóng phía Đông

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°04'54.2"

106°26'52.2"

18°04'50.6"

106°26'58.9"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu an toàn phía Bắc, tàu thuyền được phép hành trình phía Bắc báo hiệu;

- Hình dạng               : Hình cột trụ;

- Màu sắc                   : Nửa phía trên màu đen, nửa phía dưới màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh          : Hai hình nón mầu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón hướng lên trên;

- Đặc tính ánh sáng   : Ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 1,0 giây:

- Phạm vi chiếu sáng  : 360°

- Chiều cao toàn bộ   : 20,5 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình      : 13,0 m tính đến móng công trình;

- Chiều cao tâm sáng : 19,65 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 9,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển

T = 0.74

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website