thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc thiết lập mới chập tiêu D1D2 luồng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh


HTH - 06 - 2017

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Luồng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh

          Căn cứ văn bản số 1703005/CV-FHS ngày 01/3/2017 của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải chập tiêu D1D2 dẫn luồng vào cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh.    

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo chập tiêu D1D2 trên luồng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh được thiết lập mới có các đặc tính như sau:

1. Tiêu trước D1:

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°03'15.5"

106°26'45.0"

18°03'11.9"

106°26'51.7"

 

- Tác dụng: Cùng với tiêu D2 tạo thành hướng ngắm 352°30'-172°30' trên trục luồng đoạn từ cặp phao 13, 14 đến vùng quay tàu trước cảng;

a. Đặc tính nhận dạng ban ngày

- Hình dạng tiêu              : Hình cột trụ;

- Màu sắc tiêu                  : Toàn thân màu ghi xám;

- Chiều cao toàn bộ        : 47,2 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình   : 41,7 m tính đến móng công trình;

- Bảng ngắm chập:

   + Vị trí: Nằm trên đỉnh tiêu ngay phía dưới đèn báo hiệu;

   + Hình dạng: Hình chữ nhật;

   + Màu sắc: Màu đỏ có sọc trắng thẳng đứng ở giữa;

   + Chiều rộng: 3,0m;

   + Chiều cao: 3,6m.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng         : Ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 5,0 giây:

- Phạm vi chiếu sáng      : 8,0° (từ 168°30' - 176°30');

- Chiều cao tâm sáng      : 46,2 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng : 13,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

2. Tiêu sau D2:

- Tọa độ địa lý:

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°03'13.5"

106°26'45.3"

18°03'09.9"

106°26'51.9"

 

- Tác dụng: Cùng với tiêu D1 tạo thành hướng ngắm 352°30'-172°30' trên trục luồng đoạn từ cặp phao 13, 14 đến vùng quay tàu trước cảng;

a. Đặc tính nhận dạng ban ngày

- Hình dạng tiêu              : Hình cột trụ;

- Màu sắc tiêu                  : Toàn thân màu ghi xám;

- Chiều cao toàn bộ        : 55,3 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình   : 49,8 m tính đến móng công trình;

- Bảng ngắm chập:

   + Vị trí: Nằm trên đỉnh tiêu ngay phía dưới đèn báo hiệu;

   + Hình dạng: Hình chữ nhật;

   + Màu sắc: Màu đỏ có sọc trắng thẳng đứng ở giữa;

   + Chiều rộng: 3,0m;

   + Chiều cao: 3,8m.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng         : Ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 5,0 giây đồng bộ với tiêu D1;

- Phạm vi chiếu sáng      : 8,0° (từ 168°30' - 176°30');

- Chiều cao tâm sáng      : 54,3 m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Tầm hiệu lực ánh sáng : 13,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website