thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh


HTH - 03 - 2016

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Vũng Áng

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 89/VLP ngày 06/02/2017 của Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 2 cảng Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 06/02/2017.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 2 cảng Vũng Áng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 2, chiều dài 305m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 95m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H

18°06'41.6"

106°24'21.1"

18°06'38.0"

106°24'27.8"

I

18°06'42.5"

106°24'18.0"

18°06'38.8"

106°24'24.7"

J1

18°06'30.7"

106°24'14.5"

18°06'27.1"

106°24'21.2"

K

18°06'32.1"

106°24'18.3"

18°06'28.5"

106°24'24.9"

                    Độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét)

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website