thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước bến Cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng


HTH - 08 - 2017

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Xăng dầu LPG - Vũng Áng

 

 

            Căn cứ đề nghị thông báo hàng hải số 864/DKVA-BVAT ngày 13/10/2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; bình đồ độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước bến cảng xuất nhập Xăng dầu - LPG được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 17/10/2017;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước bến Cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước " số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu:

            Luồng tàu từ phao số 0 đến vùng quay tàu, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu luồng đạt:

-13,4m (âm mười ba mét tư).

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R = 125m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°07'02.6"

106°24'10.2"

18°06'59.0"

106°24'16.9"

 

Độ sâu đạt: -12,1 (âm mười hai mét mốt).

3. Vùng nước trước bến:

a. Trong phạm vi vùng nước trước bến 15.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°07'03.8"

106°24'15.5"

18°07'00.2"

106°24'22.2"

B

18°06'59.5"

106°24'21.3"

18°06'55.9"

106°24'28.0"

C

18°06'57.4"

106°24'20.4"

18°06'53.8"

106°24'27.1"

D

18°06'59.7"

106°24'13.9"

18°06'56.1"

106°24'20.6"

 

độ sâu đạt -10,0m (âm mười mét).

Lưu ý: -  Dải cạn từ vị trí điểm B đến điểm C chiều dài khoảng 70m có độ sâu từ -9,1m đến

-9,9m, điểm sâu nhất lấn vào vùng nước khoảng 10m.   

b. Trong phạm vi vùng nước trước bến 3.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'58.8"

106°24'13.6"

18°06'55.2"

106°24'20.2"

F

18°06'56.8"

106°24'19.2"

18°06'53.2"

106°24'25.9"

G

18°06'55.2"

106°24'18.6"

18°06'51.6"

106°24'25.3"

H

18°06'57.3"

106°24'13.0"

18°06'53.7"

106°24'19.6"

 

độ sâu đạt -6,1m (âm sáu mét mốt).

Lưu ý:  - Dải cạn tại vị trí điểm G chiều dài khoảng 15m có độ sâu từ -5,5m đến -5,8m, điểm sâu nhất lấn vào vùng nước khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào Cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng, đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website