thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước đậu tàu cầu cảng W8, W9 và vùng nước trước cầu cảng W7, W8, W9 Cảng Sơn Dương Hà Tĩnh


HTH - 04 - 2018

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng                  : Sơn Dương

        Căn cứ văn bản số 1803285/CV-FHS ngày 28/3/2018 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu toàn bộ vùng nước cảng Sơn Dương Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng đậu tàu cầu cảng W8, W9 và vùng nước trước các cầu cảng W7, W8, W9 cảng Sơn Dương, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Vùng nước đậu tàu

1.1. Vùng nước đậu tàu bến W8

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

W8-1

18°03'35.2''

106°26'01.4''

18°03'31.6''

106°26'08.1''

W8-2

18°03'36.0''

106°26'03.0''

18°03'32.4''

106°26'09.6''

W9-1

18°03'40.3''

106°25'58.8''

18°03'36.7''

106°26'05.4''

W9-2

18°03'41.0''

106°26'00.3''

18°03'37.4''

106°26'06.9''

 

Độ sâu đạt: -10,1m (âm mười mét mốt).

1.2 Vùng nước đậu tàu bến W9

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

18°03'44.8''

106°25'56.4''

18°03'41.2''

106°26'03.1''

A2

18°03'45.5''

106°25'57.9''

18°03'41.9''

106°26'04.6''

W9-1

18°03'40.3''

106°25'58.8''

18°03'36.7''

106°26'05.4''

W9-2

18°03'41.0''

106°26'00.3''

18°03'37.4''

106°26'06.9''

 

Độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét)

2. Vùng nước trước cầu cảng W7, W8, W9

        Trong phạm vi vùng nước đậu tàu được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A2

18°03'45.5''

106°25'57.9''

18°03'41.9''

106°26'04.6''

A5

18°03'47.4''

106°26'01.7''

18°03'43.8''

106°26'08.4''

W8-3

18°03'37.4''

106°26'02.2''

18°03'33.8''

106°26'08.9''

W6-2

18°03'39.2''

106°26'06.0''

18°03'35.6''

106°26'12.7''

 

Độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng vào bến cảng Sơn Dương - Hà Tĩnh đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website