thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng đậu tàu và vùng quay tàu cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH - 12 - 2019

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Luồng Nhiệt điện Vũng Áng 1

        Căn cứ văn bản số 1012/ĐLDKHT-KT ngày 17/5/2019 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu, vùng đậu tàu và vùng quay tàu cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

  1. Luồng tàu:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -11,4m (âm mười một mét tư)

  1. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bán kính quay trở 240m, tâm vùng quay  có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'46.4"

 106°23'08.4"

 18°06'42.8"

 106°23'15.1"

 

độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín)

  1. Vùng đậu tàu:
  •  Trong phạm vi vùng đậu tàu phía Tây cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°06'31.9"

106°22'59.5"

18°06'28.3"

106°23'06.2"

B

18°06'40.1"

106°22'59.4"

18°06'36.5"

106°23'06.1"

C

18°06'38.2"

106°23'05.0"

18°06'34.6"

106°23'11.7"

D

18°06'31.0"

106°23'02.4"

18°06'27.4"

106°23'09.0"

 

độ sâu đạt: -9,6m (âm chín mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn nằm về phía cuối vùng đậu tàu, tại góc điểm A, có độ sâu nhỏ nhất -8,9m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 60m.

  •  Trong phạm vi vùng đậu tàu phía Đông cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'30.7"

106°23'03.1"

18°06'27.1"

106°23'09.8"

F

18°06'37.9"

106°23'05.8"

18°06'34.3"

106°23'12.4"

G

18°06'36.1"

106°23'11.4"

18°06'32.5"

106°23'18.0"

H

18°06'29.8"

106°23'06.0"

18°06'26.2"

106°23'12.7"

 

độ sâu đạt: -9,0m (âm chín mét).

Lưu ý: Dải cạn nằm về phía cuối vùng đậu tàu, tại góc điểm H, có độ sâu nhỏ nhất -8,5m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 32m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng vào bến cảng Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN 40015, V1 4N0015;

Bản dấu đỏLiên kết website