thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Áng - Hà Tĩnh


HTH - 07 - 2017

          Vùng biển                    : Hà Tĩnh

          Tên luồng                     : Luồng hàng hải Vũng Áng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 25 tháng 4 năm 2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Vũng Áng - Hà Tĩnh được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          1. Luồng tàu

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -11,5m (âm mười một mét rưỡi).

          2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu bán kính quay trở 180m, tâm vùng quay  có toạ độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'36.9"

106°24'09.7"

18°06'33.3"

106°24'16.3"

 

          Độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét)

          Lưu ý: Tại vùng quay trở tàu này dải cạn gần sát phao báo hiệu số 3, có độ sâu hạn chế từ -10,4m đến -10,9m; khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 30m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng Vũng Áng đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website