thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HD 1808 bị đắm ngoài khơi vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh


 HTH-05-2016

Vùng biển

: Nghệ An - Hà Tĩnh

 

Căn cứ công văn số 290/CVHHHT-AT ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HD 1808 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'33.6"

105°47'23.3"

18°49'30.0"

105°47'30.0"

 

          Vị trí tàu đắm nằm cách đảo Hòn Ngư khoảng 1,7 hải lý về phía Đông-Bắc, tại vị trí tàu đắm độ sâu mặt đáy biển khoảng -12m (âm mười hai mét) theo Hải đồ số hiệu IA-100-06 do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1979.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động ngoài khơi vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới và đi tránh xa khu vực tàu đắm nói trên ít nhất 01 hải lý.

Bản dấu đỏLiên kết website