thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc thi công công trình và thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (giai đoạn 2)


DNG - 03 - 2017

Vùng biển

Tên luồng

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

Tên báo hiệu

: Phao X1, X2

          Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải ngày 09/3/2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải số 200/QĐ-CVHHĐN ngày 19/9/2016 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;

        Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (giai đoạn 2).

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (giai đoạn 2) như sau:

1. Công tác thi công công trình

        - Phạm vi thi công công trình được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°07'23.4"

108°12'31.2"

16°07'19.7"

108°12'37.8"

B

16°07'15.5"

108°12'37.8"

16°07'11.9"

108°12'44.4"

C

16°07'10.9"

108°12'35.9"

16°07'07.2"

108°12'42.5"

D

16°07'11.2"

108°12'34.7"

16°07'07.6"

108°12'41.3"

E

16°07'22.1"

108°12'22.1"

16°07'18.4"

108°12'28.7"

 

        - Thời gian thi công: Dự kiến đến hết tháng 02/2018.

2. Thiết lập mới phao báo hiệu khu vực đang thi công

        Thiết lập mới 02 phao X1, X2 báo hiệu khu vực đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (giai đoạn 2) với các đặc tính như sau:

        - Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

16°07'21.9"

108°12'25.1"

16°07'18.3"

108°12'31.7"

X2

16°07'15.6"

108°12'37.9"

16°07'11.9"

108°12'44.5"

 

        - Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

        - Hình dạng: Hình tháp lưới;

        - Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

        - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

        - Chữ hiệu: Các chữ “X1”, "X2" màu đỏ;

        - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây;

        - Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mặt nước;

        - Chiều cao tâm sáng: 3,5m tính đến mặt nước;

        - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

        - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Đà Nẵng tăng cường cảnh giới, phòng ngừa đâm va khi đi qua khu vực thi công công trình nói trên.Liên kết website