thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc tạm ngừng hoạt động phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG - 04 - 2017

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên báo hiệu

: Phao ĐN

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'38"8

108°14'32"7

16°09'35"1

108°14'39"3

 

        Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc sự cố báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/3/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website