thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc phục hồi hoạt động phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG - 05 - 2017

Vùng biển         : Đà Nẵng

Tên báo hiệu     : Phao ĐN

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'42.0"

108°14'31.7"

16°09'38.3"

108°14'38.3"

 

          Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả lại phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 74/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/3/2017 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website