thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016


DNA - 13 - 2016

Vùng biển             : Đà Nẵng

Tên luồng              : Đà Nẵng

     Căn cứ quyết định số 228/QĐ-CHHVN ngày 24/10/2016 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016; văn bản số 10-16/TB-CVHHĐN ngày 25/10/2016 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng về việc thông báo các phương tiện thi công công trình tại vùng nước cảng biển.

     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016 như sau:

1. Khu vực thi công:

Luồng hàng hải Đà Nẵng từ lý trình Km 0+000 đến hết vùng quay tàu bến số 3 cảng Tiên Sa – Đà Nẵng.

2. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 26/10/2016 đến ngày 03/12/2016.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Chiều dài

(m)

Chiều rộng

(m)

Mớn nước

(m)

Hùng Dũng 05

HP 3783

Tàu đặt cẩu

22,0

9,8

1,8

Tàu bùn đất

HP 2096

Xà lan đổ đất tự hành

43,0

6,2

1,8

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Đà Nẵng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website