thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc hoạt động thi công lặn khảo sát tại vùng biển Đà Nẵng


DNA - 08 - 2017

Vùng biển         : Đà Nẵng

    Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 108/LHD-MIA 2017 ngày 03/8/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ lặn Lam Hồng; văn bản số 412/TB-CVHHĐN ngày 03/8/2017 của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng thông báo về việc cho phép thực hiện hoạt động lặn khảo sát.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công lặn khảo sát tại vùng biển Đà Nẵng như sau:

1. Vùng thi công:

Các vùng thi công lặn khảo sát là các vùng biển được giới hạn bởi các điểm có tọa độ địa lý như sau:

- Vùng lặn khảo sát 0280:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

W-S

16°09'13.6"

108°10'42.5"

16°09'09.9"

108°10'49.1"

E-S

16°09'11.6"

108°12'56.9"

16°09'07.9"

108°13'03.5"

E-N

16°11'21.5"

108°12'59.1"

16°11'17.8"

108°13'05.6"

W-N

16°11'23.6"

108°10'44.5"

16°11'19.9"

108°10'51.1"

 

- Vùng lặn khảo sát 1682:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

W-S

16°06'17.6"

108°10'36.4"

16°06'14.0"

108°10'43.0"

E-S

16°06'15.6"

108°12'50.8"

16°06'11.9"

108°12'57.4"

E-N

16°08'25.6"

108°12'52.9"

16°08'21.9"

108°12'59.5"

W-N

16°08'27.6"

108°10'38.5"

16°08'23.9"

108°10'45.1"

 

- Vùng lặn khảo sát 1057:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

W-S

15°58'30.6"

108°23'15.3"

15°58'26.9"

108°23'21.9"

E-S

15°59'01.5"

108°25'25.7"

15°58'57.9"

108°25'32.3"

E-N

16°01'07.8"

108°24'53.5"

16°01'04.1"

108°25'00.1"

W-N

16°00'36.9"

108°22'43.0"

16°00'33.2"

108°22'49.6"

 

2. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 10/8/2017 đến ngày 28/8/2017.

3. Đặc điểm phương tiện phục vụ thi công:

- Tên phương tiện: Tàu DISCOVERY 01

- Hô hiệu: UO5347

- Loại tàu: Tàu dịch vụ ngoài khơi

- Màu sắc: Cabin màu trắng, mạn màu đỏ.

- Kích thước chiều dài x chiều rộng x mớn nước: 58,7m x 14,0m x 4,9m  

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website