thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc điều chỉnh vị trí phao số 4 luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG - 12 - 2016

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Đà Nẵng

: Phao 4

 

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh vị trí phao số 4 luồng hàng hải Đà Nẵng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 4 luồng hàng hải Đà Nẵng đã được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°06'58.4"

108°12'57.0"

16°06'54.7"

108°13'03.6"

 

          Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

Bản dấu đỏLiên kết website