thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc chấm dứt hoạt động phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016


DNG - 01 - 2017

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên báo hiệu

: Phao TC1

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°12'40.0"

108°16'01.0"

16°12'36.3"

108°16'07.6"

 

        Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2016 đã chấm dứt hoạt động từ ngày 17/02/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website