thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc chấm dứt hoạt động phao E khống chế vị trí tàu đắm luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG - 11 - 2016

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Đà Nẵng

: Phao E

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°06'46.4"

108°12'31.6"

16°06'42.7"

108°12'38.2"

 

        Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi phao E luồng hàng hải Đà Nẵng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao E khống chế vị trí tàu đắm luồng hàng hải Đà Nẵng đã chấm dứt hoạt động từ ngày 07/9/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website